budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Spolok má od apríla nové vedenie

V apríli sa konalo Valné zhromaždenie Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT), na ktorom účastníci zvolili predsedníctvo spolku a dozornú radu. Členmi predsedníctva sa stali Ing. Peter Adamec, prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., prof. Ing. Juraj Breza, PhD., prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD., prof. Ing. František Janíček, PhD., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., Ing. Miloš Orgoň, PhD., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Ing. Jozef Šimlaštík a doc. Ing. Ján Vajda, CSc. Do dozornej rady spolku boli zvolení doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD., prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. a Ing. Alexander Kšiňan. Na prvom zasadnutí nového predsedníctva a dozornej rady 15. mája novozvolení členovia jednomyseľne rozhodli, že v nasledujúcom funkčnom období bude predsedom doc. Ing. Ján Vajda, CSc., dekan fakulty, a podpredsedom prof. Ing. Juraj Breza, PhD. Predsedom dozornej rady sa znova stal prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Predsedníctvo tiež opätovne potvrdilo do funkcie sekretára spolku doc. Ing. Ladislava Hulényiho, PhD. Na tomto zasadnutí sa členovia predsedníctva dohodli na rozdelení oblastí činnosti a schválili návrh koncepcie činnosti spolku v nasledujúcom funkčnom období. Taktiež bol spresnený plán činnosti na tento rok.

  Prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.
 

 

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)