budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Krátko z histórie spolku V. (2004)

Rok 2003 bol charakterizovaný ako rok, ktorý sa stal významným medzníkom v činnosti spolku, pretože vytvoril priestor a naštartoval mnoho aktivít, ktorých výsledkom sa stali podujatia v roku 2004.

Pravidelné valné zhromaždenie (v poradí už šieste) sa uskutočnilo 25. marca 2004. Účastníci dostali Ročenku 2003, vypočuli si správu o činnosti spolku v predchádzajúcom roku a schválili plán činnosti pre rok 2004. Účastníci valného zhromaždenia opäť, okrem iného, už tradične zakomponovali do plánu činnosti spolku spoluorganizovanie tradičného Plesu elektrotechnikov a informatikov na jar roku 2005, organizovanie stretnutí členov spojené so zaujímavými a aktuálnymi odbornými prednáškami, a pravidelné uverejňovanie informácií o podujatiach a činnosti spolku v Časopise pre elektrotechniku a energetiku. Okrem ďalších úloh vyplývajúcich z poslania spolku, bolo v pláne najmä vytvorenie a organizačné zabezpečenie činnosti Klubu seniorov, zavedenie tradície prijímania významných ľudí za čestných členov spolku a zorganizovanie dvoch exkurzií.

Rok 2004 sa pre spolok začal prípravou Plesu elektrotechnikov a informatikov. Bol to už jubilejný 10. ples, tradične úspešný, a uskutočnil sa v City Hoteli Bratislava v sobotu 7. februára 2004. Plesalo vyše štyristo spokojných účastníkov.

Významnou udalosťou tohto roka bolo založenie Klubu seniorov, ktorý združil učiteľov a výskumníkov fakulty v dôchodkovom veku. O členstvo v klube prejavilo záujem viac ako štyridsať bývalých kolegov. Po období prípravných prác ešte v roku 2003 začal klub oficiálne pôsobiť 26. mája 2004. O riadenie klubu sa staral šesťčlenný výbor na čele s čestným predsedom prof. Ing. Václavom Kalašom, DrSc., výkonným predsedom prof. Ing. Júliusom Bajcsym, PhD. a ďalšími štyrmi členmi, a to prof Ing. Floriánom Makáňom,CSc., doc. Ing. Arnoštom Guldánom, CSc., doc. Ing. Jurajom Rehákom, CSc. a doc. Ing. Františkom Židekom, CSc. Jadrom činnosti klubu sa stala najmä prednášková činnosť. V roku 2004 sa pre členov klubu a spolku uskutočnili štyri prednášky, a tá prvá už v júni 2004, keď s prednáškou "Z histórie bratislavských elektrotechnických závodov" vystúpil prof. Ing. Jozef Jarošek, CSc. Postupne odzneli prednášky prof. RNDr Júliusa Krempašského, DrSc. (Filozofické aspekty modernej fyziky) a prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc. (Z histórie svetovej televízie). Kontakt Klubu seniorov so Spolkom absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) zabezpečoval sekretár predsedníctva doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD.

V súlade so schváleným plánom činnosti spolok aj v roku 2004 splnil tradičnú úlohu udeliť cenu spolku výborným študentom fakulty. Toto ocenenie získali Ing. Peter Bandzi, Ing. Miroslav Kalinovský, Ing. Ľuboš Juríček, Ing. Pavol Lesňák, Ing. Anna Vojačková a Ing. Martin Weis. Tradične sa odovzdanie týchto cien uskutočnilo v rámci slávnostného promočného aktu absolventov inžinierskeho štúdia.

Pre členov spolku boli zorganizované exkurzie do závodu na výrobu automobilov Volkswagen Bratislava (19. mája 2004) a do jadrovej elektrárne Mochovce (exkurzia sa však, žiaľ, pre malý záujem členov spolku neuskutočnila).

Na spomienkovom zhromaždení 30. novembra 2004 sa stal Ing. Jozef Psotka, bývalý učiteľ na Katedre elektrotechnológie EF SVŠT, prvým čestným členom spolku (in memoriam). Toto zhromaždenie sa konalo pri príležitosti 20. výročia prvého výstupu slovenských horolezcov na Mount Everest (15. októbra 2004), ktorého účastníkom bol aj Ing. Psotka, a ktorý pri zostupe z vrcholu zahynul.

V priebehu roka 2004 sa podarilo zhromaždiť historické písomné a obrazové dokumenty z raného obdobia vzniku a činnosti spolku. Stali sa súčasťou kroniky spolku, ktorá sa vedie systematicky a podrobne tak, aby bola zdrojom poučenia a nostalgie pre budúcnosť.

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)