budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Zasadanie v znamení oslavy desaťročnice

     Jedným z dôležitých a zaujímavých bodov rokovania Predsedníctva a Dozornej rady Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra, bola príprava návrhu programu osláv 10. výročia jeho založenia. Pripomeňme si, že spolok bol oficiálne založený na valnom zhromaždení 27. januára 1999 na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Na zakladajúcom valnom zhromaždení sa vtedy zúčastnilo 95 budúcich členov spolku, ktorí schválili stanovy spolku, zvolili predsedníctvo a dozornú radu. Do predsedníctva spolku boli zvolení: prof. Ing. Viktor Smieško, CSc. (predseda), Ing. Ladislav Szemet (podpredseda), doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc. (sekretár), prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., doc. Ing. Ivan Daruľa, CSc., Ing. Milan Jarás, CSc., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., doc. Ing. Ondrej Olach, CSc. a prof. Ing. Milan Žalman, CSc. Do dozornej rady spolku boli zvolení: Ing. Alexander Kšiňan (predseda), doc. Ing. Ladislav Harsányi, CSc. a doc. Ing. Miroslav Paško, CSc. Spolok bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 5. marca 1999. Na konci roku 1999 mal spolok už 308 členov.

 
 
Časť predsedníctva – zľava: Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD, prof. Ing. Juraj Breza, PhD., prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. a doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
 
     Ďalším kľúčovým bodom rokovania bolo schválenie plánu podujatí Spolku a Klubu seniorov do konca tohto roku. Už 8. októbra sa uskutočnila prednáška s názvom „Od Archimeda k Feynmanovi“, ktorú pripravil prof. Ing. Jozef Jarošek, CSc. Na 5. novembra bola naplánovaná prednáška doc. RNDr. Ivana Červeňa, CSc. s názvom „Prevratné zmeny v definíciách fyzikálnych veličín“ a 3. decembra prednáška „Striedavé veličiny – postrach meracej techniky?“ doc. Ing. Eduard Kaluša, CSc. Prednášky sa tradične konajú o 14. hodine na prízemí B bloku v Klube zamestnancov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na Ilkovičovej ulici. Uskutočnila sa už jedna z plánovaných exkurzií 22. októbra v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave a 26. novembra exkurzia do Slovenského metrologického ústavu v Bratislave. Na prvý polrok budúceho roku sa pripravujú štyri prednášky a dve exkurzie. Pripomíname, že podrobnejšie informácie o témach prednášok aj o exkurziách možno v dostatočnom predstihu nájsť aj na internetovej stránke http://www.elf.stuba.sk/spolok/main.html.
 
     V závere zasadnutia predseda spolku doc. Ing. Ján Vajda, CSc. s potešením informoval, že na prvý februárový týždeň sa pripravuje tradičný Ples elektrotechnikov a informatikov, ktorý spoluorganizuje Spolok a Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

  Prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)